Białobiel

Sesja Rady Gminy 2020-04-25

Dzisiejsza sesja Rad Gminy odbyła się bez udziału publiczności. Zdania co do prawomocności takiej decyzji były podzielone – pani Przewodnicząca Anna Dobkowska twierdziła, że zgodnie z przepisami epidemicznymi jest to możliwe, radny Kamil Stepnowski po zasięgnięciu porady prawnej twierdził coś przeciwnego. ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=3034 ).

Pan Wójt podał aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie gminy wraz z informacją, z jakiego powodu nie są upubliczniane informacje o tym, z której miejscowości pochodzą osoby zakażone ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=924 ). Zdał również relację z działań gminy i jej jednostek w czasie epidemii, m.in, wydatkowanie funduszu kryzysowego ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=1214 ). Pan Wójt zaprosił również osoby potrzebujące do pobierania maseczek w Urzędzie Gminy ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=1353 )  CKBiS zajmowało się szyciem maseczek dla pracowników gminnych oraz służb: wojska i straży pożarnej, OPS rozdawało swoim podopiecznym paczki żywnościowe z produktów przekazanych m.in. przez PCK i Caritas, pomagało w robieniu zakupów osobom starszym i na kwarantannie / w izolacji. Czekałem, czy może nasza gmina zasponsoruje mieszkańcom maseczki tak, jak gminy Różan czy Rzekuń, a może będzie przeprowadzać dezynfekcję miejsc użyteczności publicznej (np. przystanków wzorem Rzekunia). Niestety, nic takiego nie jest planowane. Po wypowiedzi pana Wójta nadszedł czas na pytania radnych.

Kamil Stepnowski ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=1958 oraz w dalszej części sesji – odpowiedzi https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=2175 ):

  • zaproponował ulgę dla przedsiębiorców nie prowadzących działalności w czasie epidemii oraz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Ulga mogłaby być w postaci umorzenia podatku lub opłaty za odpady. Pan Wójt nie przyjął tych propozycji do realizacji, a wg mnie można tak napisać ich regulamin, żeby wykluczyć nadużycia oraz wykluczyć osoby zalegające z opłatami. Teraz inicjatywa należy do radnych, którzy mają prawo zgłosić taki wniosek, wskazując równocześnie sposób finansowania.
  • zapytał, czy Urząd Gminy planuje udzielić szpitalowi wsparcia finansowego lub w postaci zakupu np. respiratora. Gmina nie planuje udzielać żadnego wsparcia. 

 

Ja zapytałem o tematy epidemiczno-cyfrowe ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=2047 i odpowiedzi https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=2457 ):

  • Nawiązałem do moich rozmów sprzed roku oraz mojej interpelacji dotyczącej możliwości wprowadzenia dziennika elektronicznego i zapytałem czy w świetle obecnej sytuacji epidemicznej gmina wprowadzi od nowego roku dziennik elektroniczny w szkołach. Okazało się, że problemy się spiętrzyły ponad siły: brak dobrych łączy internetowych w szkołach, brak etatu dla administratora, brak zapotrzebowania ze strony dyrekcji szkół, brak komputerów dla nauczycieli w klasach lekcyjnych, koszty dziennika kilkukrotnie wyższe niż to wynikało z przeprowadzonego przeze mnie rozpoznania ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=2660 , moje badanie rynku tutaj http://bip.lelis.pl/interpelacja/522/interpelacja-w-sprawie-wprowadzenia-w-szkolach-gminy-elektronicznego-dziennika-lekcyjnego ). Czyli NIE. Ja będę nadal prosił o wprowadzenie elektronicznego dziennika, tym razem tylko w Białobieli, skoro inni radni nie są zainteresowani tematem. Mamy zarówno sprzęt (komputery dla nauczycieli są w każdej klasie), jak i łącze internetowe ma wystarczającą przepustowość.
    Przy okazji dowiedziałem się, że moja interpelacja pojawiła się na portalu eostroleka.pl i padła sugestia od pana Wójta, iż to było moje działanie medialne. W końcowej części sesji ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=3649 ) zaprzeczyłem tym rewelacjom oraz poinformowałem, gdzie można znaleźć moje opinie: na stronie www.bialobiel.pl i proflu facebookowym Białobiel – Welcome To The Real White World.
  • Zapytałem o stan realizacji projektu Zdalna Szkoła (186 mln zł na sprzęt typu komputery, routery dla uczniów i nauczycieli, około 50 – 70 tysięcy na gminę bezzwrotnego dofinansowania) oraz jakie zakupy z niego były zrobione i do których szkół przekazane. Jak może pamiętacie, już w dniu, w którym projekt startował, upewniłem się u pana Wójta, że nasza gmina będzie w nim uczestniczyć. Odpowiedź była w mojej opinii mało konkretna. Mamy dostać 70 tysięcy zł. Wg wyliczeń pana Wójta jest zakupione 26 komputerów ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=2611 ). Kilka minut później usłyszeliśmy, że nie znamy dokładnej kwoty dofinansowania ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=2765 ). Dla porównania Gmina Rzekuń zakupiła 29 laptopów za 60 tysięcy zł i już je przekazała potrzebującym. W mojej opinii 2000 zł za sprzęt do nauki to jest absolutne maksimum, co dałoby nam 35 laptopów.
    Nie dowiedziałem się, dla których szkół będą przekazane ( https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=2781 ). 
  • Poprosiłem o wsparcie przez gminę przedsiębiorców, którzy zdecydowaliby się na podłączenie naszych domów do światłowodu biegnącego przez naszą gminę. Odpowiedź: https://youtu.be/AHbOSBVgkV4?t=2703 . Jakiś czas temu taki projekt był, ale firmy się wycofały ze względu na koszty. W sytuacji, gdy dzieci uczą się z domów, dorośli często pracują zdalnie, sieć komórkowa jest przeciążona, udostępnienie podłączenia się do światłowodu jest niezwykle istotne. W tym temacie niestety, gmina nas nie wesprze, zostajemy nadal na łączach od operatorów komórkowych.