Białobiel

Regulamin konkursu na sernik – festyn 25 sierpnia 2019

Regulamin konkursu

„Najlepsze ciasto z białego sera w Białobieli”

 

1.     Cel konkursu

 • Kultywowanie, propagowanie i upowszechnianie tradycji wypieku sernika
 • Wyszukiwanie dawnych receptur
 • Wymiana doświadczeń z zakresu wypiekania sernika przy użyciu naturalnych, ekologicznych i zdrowych składników
 • Prezentacja najsmaczniejszych serników
 • Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej

2.     Data i miejsce przeprowadzenia konkursu

Festyn „Zakończ wakacje razem z nami” w Białobieli, dnia 25 sierpnia 2019r.

3.     Organizatorzy

 • Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Białobieli
 • Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

4.     Odbiorcy

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęka, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń

5.     Zasady i warunki uczestnictwa

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie wypieków z białego sera na podstawie dowolnej receptury i zaprezentowanie ich podczas imprezy „Zakończ wakacje razem z nami”.

 1. Uczestnicy konkursu dostarczają ciasto w dniu wydarzenia w godzinach od 13:00 do 14:00 do przedstawicieli organizatora (Koło Gospodyń Wiejskich w Białobieli) oraz wypełniają Kartę zgłoszenia (pobierana na miejscu)
 2. Każdy z uczestników może wykonać tylko jedno ciasto
 3. Przy przyjmowaniu zgłoszeń każdemu z ciast do czasu rozstrzygnięcia konkursu nadawany jest indywidualny numer w celu zachowania anonimowości
 4. Zwycięzców konkursu wyłania komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 5. Komisja ocenia ciasta biorąc pod uwagę następujące elementy: walory smakowe, walory estetyczne oraz stopień trudności wykonania
 6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody za miejsca zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników tj. dnia 25.08.2019.
 7. Ciasta zostają u organizatora w celu degustacji dla publiczności.

6.     Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu

Przystąpienie do konkursu wymaga złożenia formularza zgłoszeniowego, zawierającego również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru kontaktowego) w celu prawidłowego przeprowadzenia, rozstrzygnięcia, zamknięcia, udokumentowania, rozliczenia oraz zarchiwizowania konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz.926), a od 25 maja 2018 zgodnie z Rozporządzeniem Europejskiego Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE oraz Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych(tekst jedn.: DZ. U. z 2016 nr 666

Przystąpienie do konkursu wiąże się ze zgodą uczestnika na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu oraz utrwalenie na nośnikach audiowizualnych i rozpowszechnianie za pomocą wszelkich technik jego wizerunku i danych, a także na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych w materiałach służących pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu, bez ograniczeń czasowych i przy pomocy mediów elektronicznych i papierowych.

Wszelkie informacje na temat konkursu będą pojawiać się na stronie internetowej www.bialobiel.pl oraz w mediach społecznościowych na fanpage’ach organizatorów, na portalu Facebook.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w formule konkursu oraz w niniejszym regulaminie, przy czym zmiany w regulaminie zostaną ogłoszone każdorazowo na wyżej wymienionych stronach internetowych.

Administratorem danych jest Paweł Parzychowski, tel. 691 490 785.

Dodatkowe informacje na temat konkursu są udzielane pod numerem telefonu 691 490 785.

Nagrody